Angular Cross Component iletişimi için Service kullanmak
Angular Cross Component iletişimi için Service kullanmak

Component’ ler arası veri paslamaya pek çok defa ihtiyaç duyarız. Nested(iç-içe) component arası veri paslanmasını https://gelistir.net/340/angular-componentler-arasi-veri-paslama/ adresinde incelemiştik. Input ve Output ile gerçekleştiriyorduk. Lakin Cross Component’ ler arası veri paslamak daha farklı bir pratik gerektiriyor. Cross Component Nedir ? Nested Component’ ler gibi aynı hiyerarşi altında OLMAYAN component’ lerdir. Örneğin, Header, Content, footer vb. gibi.... » read more

Angular Service içine başka bir Service Inject etmek
Angular Service içine başka bir Service Inject etmek

Angular’ da bir service oluştururken, başka bir service’ i de onun içinde kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için, kavraması çok BASİT olan Angular Service Hiyerarşisi‘ ni bilmeniz gerekiyor. bknz : https://gelistir.net/461/angular-dependency-injection-hiyerarsi-si/ Bir Service’ i kullanabilmeniz için, service’ in çalıştığınız bileşende yada bir üst bileşende tanımlı olması gerekiyor. Service’ lerin kendisi component ler gibi, direk olarak bir... » read more

Angular Dependency Injection Hiyerarşi’ si
Angular Dependency Injection Hiyerarşi’ si

Pek çok farklı framework’ ün de sunduğu dependency injection özelliğine, Angular için https://gelistir.net/374/angular-service-ve-dependency-injection/ adresinde değinmiştik. Bu başlıkta ise Hiyerarşi‘ sine değineceğiz. Angular’ da dependency injection tepeden aşağı ilerleyen bir yapıdadır. Bir service’ i nerede inject ettiyseniz, o bileşenin altındaki tüm bileşenlerde, AYNI state‘ e sahip olarak yaşamını sürdürebilir. Lakin bu durum overwrite edilebilir. Bu seçenek... » read more

Angular Service Nedir ?
Angular Service Nedir ?

Angular ile uygulama geliştirmeye yeni başlayanlar "angular service nedir ?" şeklinde arıyorsanız, maalesef yanlış bir arama yapıyorsunuz… Çünkü service bir design pattern’ dir. Framework, dil vb. farketmez. Service yapısının kendisi dilden, framework’ ten bağımsızdır. Service yapısı, component, directive, decorator gibi Angular’ a ait yapılardan biri değildir. Service Nedir ? Servis yönelimli dizayn paradigmasını uygulayan bir... » read more

Angular Service ve Dependency Injection
Angular Service ve Dependency Injection

Service Nedir Angular da Service uygulamanın ihtiyaç duyduğu değer, metod ve özellikleri sağlayan bir yapıdır. Aynı şeyleri teknik Component’ ler de sağlayabilir. Sonuç itibari ile hepsi birer TypeScript class’ ıdır. Lakin Angular’ ın Service yapısını oluşturmasının sebebi, modülarite ve tekrar kullanılabilirliği arttırmak istemesidir. Component’ lerin içerisindeki değerler, metodlar ve diğer şeyler, sadece o component’ in... » read more