Angular Child(Nested | İç-içe) Route Oluşturmak
Angular Child(Nested | İç-içe) Route Oluşturmak

Angular’ da child(nested) yani iç-içe route’ lar oluşturabilirsiniz. Child route kendi Component’ ine sahip olabilir. Child route, ana route’ un içerisinde kendisine ait view’ a sahip olabilir. Child Route tanımlaması; Ana route’ a child route’ lar eklemek için, ilgili ana route’ u tanımlayan objenin içerisinde "children" isimli bir öznitelik oluşturup, dizi içerisinde her bir child... » read more

Angular Router Linkleme [Statik]
Angular Router Linkleme [Statik]

Angular Router konusuna https://gelistir.net/492/angular-router-giris/ adresindeki başlıkta giriş yapmıştık. Bu başlıkta ise, uygulama içinden, route’ lara link vermeyi inceleyeceğiz. Anasayfa için yeni bir HomeComponent oluşturuyorum ve ardından AppModule içerisindeki route tanımlarımı düzenliyorum; const appRoutes: Routes = [ {path: '', component: HomeComponent}, {path: 'about', component: AboutComponent} ]; Basit bir navigation bar oluşturuyoruz. Linklemeleri bu bar üzerinde yapıcaz.... » read more