Angular Child(Nested | İç-içe) Route Oluşturmak
Angular Child(Nested | İç-içe) Route Oluşturmak

Angular’ da child(nested) yani iç-içe route’ lar oluşturabilirsiniz. Child route kendi Component’ ine sahip olabilir. Child route, ana route’ un içerisinde kendisine ait view’ a sahip olabilir. Child Route tanımlaması; Ana route’ a child route’ lar eklemek için, ilgili ana route’ u tanımlayan objenin içerisinde "children" isimli bir öznitelik oluşturup, dizi içerisinde her bir child... » read more