Angular Service içine başka bir Service Inject etmek
Angular Service içine başka bir Service Inject etmek

Angular’ da bir service oluştururken, başka bir service’ i de onun içinde kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için, kavraması çok BASİT olan Angular Service Hiyerarşisi‘ ni bilmeniz gerekiyor. bknz : https://gelistir.net/461/angular-dependency-injection-hiyerarsi-si/ Bir Service’ i kullanabilmeniz için, service’ in çalıştığınız bileşende yada bir üst bileşende tanımlı olması gerekiyor. Service’ lerin kendisi component ler gibi, direk olarak bir... » read more

Angular Dependency Injection Hiyerarşi’ si
Angular Dependency Injection Hiyerarşi’ si

Pek çok farklı framework’ ün de sunduğu dependency injection özelliğine, Angular için https://gelistir.net/374/angular-service-ve-dependency-injection/ adresinde değinmiştik. Bu başlıkta ise Hiyerarşi‘ sine değineceğiz. Angular’ da dependency injection tepeden aşağı ilerleyen bir yapıdadır. Bir service’ i nerede inject ettiyseniz, o bileşenin altındaki tüm bileşenlerde, AYNI state‘ e sahip olarak yaşamını sürdürebilir. Lakin bu durum overwrite edilebilir. Bu seçenek... » read more

Angular Service ve Dependency Injection
Angular Service ve Dependency Injection

Service Nedir Angular da Service uygulamanın ihtiyaç duyduğu değer, metod ve özellikleri sağlayan bir yapıdır. Aynı şeyleri teknik Component’ ler de sağlayabilir. Sonuç itibari ile hepsi birer TypeScript class’ ıdır. Lakin Angular’ ın Service yapısını oluşturmasının sebebi, modülarite ve tekrar kullanılabilirliği arttırmak istemesidir. Component’ lerin içerisindeki değerler, metodlar ve diğer şeyler, sadece o component’ in... » read more