Angular Cross Component iletişimi için Service kullanmak
Angular Cross Component iletişimi için Service kullanmak

Component’ ler arası veri paslamaya pek çok defa ihtiyaç duyarız. Nested(iç-içe) component arası veri paslanmasını https://gelistir.net/340/angular-componentler-arasi-veri-paslama/ adresinde incelemiştik. Input ve Output ile gerçekleştiriyorduk. Lakin Cross Component’ ler arası veri paslamak daha farklı bir pratik gerektiriyor. Cross Component Nedir ? Nested Component’ ler gibi aynı hiyerarşi altında OLMAYAN component’ lerdir. Örneğin, Header, Content, footer vb. gibi.... » read more

Angular Notlar
Angular Notlar

Bu başlıkta, Angular framework’ ü öğrenirken tekrar etmemiz gerekebilecek konuları kısa notlar halinde ekliycem. Component Her Component bir directive‘ dir. Ama her directive bir component değildir ! Component, Directive’ in EXTEND edilmiş halidir. İç içe component ler hakkında konuşurken, üstteki yani kapsayan component’ e Parent Component, kapsanan component’ e Child Component denir. Child component’ ten... » read more

Angular Component Yaşam Döngüsü (LifeCycle)
Angular Component Yaşam Döngüsü (LifeCycle)

Angular component’ leri oluşturup, render ettikten sonra, o component’ in özelliklerini(data, template vb) takip eder ve DOM’ dan silmeden öncede yok eder. Angular baştan sona, component’ in yaşam döngüsü içerisindeki önemli anları kendisine bildirim yapar. Bu bildirimleri, ilgili event’ lerin interface’ lerini implement ederek kullanabiliriz. Directive’ ler içinde aynı özelliği sunar. Örnek kullanım; export class... » read more

Angular AppModule ve Component İlişkisi [The Basics]
Angular AppModule ve Component İlişkisi [The Basics]

AppModule Nedir ? Angular web sayfaları oluşturmak için component leri kullanır. Module leri ise component lerden paketler oluşturmak için kullanır. AppModule ise tüm module leri bir arada toplayan Root Module olarak görev yapar. AppModule Angular’ a şunları belirtmekle yükümlüdür; Uygulamadaki fonksiyonelliklerin(kütüphaneler, module ler vb.) varlığı ve kullanıldığı yerler import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; import... » read more

Angular yeni bir component oluşturmak [The Basics]
Angular yeni bir component oluşturmak [The Basics]

Angular Component bir TypeScript class’ ı dır. export class AppComponent { title = 'first'; } ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki anlatımda adım adım component yazmayı anlatıyorum. Lakin ng cli ile "ng generate component " şeklindeki komut ile de component oluşturabiliyoruz. Bu noktada, component leri elle mi oluşturucaz yoksa cli ile mi çelişkisi yaşamayın. Her iki yöntem de... » read more