Geliştir.Net

C# .Net, Angular ve daha fazlası

Angular Local Reference ve ViewChild [Performans]
Angular Local Reference ve ViewChild [Performans]

Angular, VueJs vb. framework lerin en sevdiğimiz özelliklerinden biride two-way-data-binding(çift taraflı veri bağlama, component-template arası) özelliğidir. Çünkü eski kara düzende, elementleri tek tek selector’ ü ile seçmek, çeşit çeşit eventler yazmak ve bakımı zor kodlarla uğraşmamız gerekiyordu. Hemde, Angular’ ın gelişmiş kütüphaneleri kadar iyi kodlar yazmadığımız için, performans açısından büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Local Reference Two-way-data-binding... » read more

Angular View Encapsulation
Angular View Encapsulation

Programlama paradigmalarından biri olan Encapsulation, Angular component’ te view için default olarak açık gelmektedir. Yaniii, bir component’ in css’ in de yaptığınız tanımlamalar, o component’ in içinde kullandığınız diğer component’ ler de uygulanmamaktadır. App Component içerisinde bir paragraf ekledim ve app.component.css’ in içerisinde p elementinin rengini mavi olarak tanımladım. encapsulation component’ inin selector’ ünü app... » read more

Angular Observables
Angular Observables

Observables Nedir ? Observables, uygulamanızda, publisher ve subscriber arasında mesaj paslamaya olanak tanır. Event yakalama, asenkron programlama ve birden çok değeri el alma işlerinde diğer tekniklere göre daha fazla avantaj sunar. Observables Kullanımı Observables işlemlerde 2 taraf vardır; Publisher : Yayıncı Subscriber : Abone Publisher olarak, subscribe metodu bulunan bir Observable oluşturursunuz. Subscriber, subscribe metodunu... » read more

Angular Component Yaşam Döngüsü (LifeCycle)
Angular Component Yaşam Döngüsü (LifeCycle)

Angular component’ leri oluşturup, render ettikten sonra, o component’ in özelliklerini(data, template vb) takip eder ve DOM’ dan silmeden öncede yok eder. Angular baştan sona, component’ in yaşam döngüsü içerisindeki önemli anları kendisine bildirim yapar. Bu bildirimleri, ilgili event’ lerin interface’ lerini implement ederek kullanabiliriz. Directive’ ler içinde aynı özelliği sunar. Örnek kullanım; export class... » read more

Angular Service ve Dependency Injection
Angular Service ve Dependency Injection

Service Nedir Angular da Service uygulamanın ihtiyaç duyduğu değer, metod ve özellikleri sağlayan bir yapıdır. Aynı şeyleri teknik Component’ ler de sağlayabilir. Sonuç itibari ile hepsi birer TypeScript class’ ıdır. Lakin Angular’ ın Service yapısını oluşturmasının sebebi, modülarite ve tekrar kullanılabilirliği arttırmak istemesidir. Component’ lerin içerisindeki değerler, metodlar ve diğer şeyler, sadece o component’ in... » read more

Angular Component
Angular Component

Component ne yapar ? Component, view adını verdiğimiz, uygulama ekranımızın bir parçasını yönetir. MVC tasarım desenindeki Controller’ a benzetebiliriz. Component bir TypeScript class’ ıdır. Service vb. yapılar ile çalışıp bir logic kurar ve iş’ i view’ a yansıtır. İçerisinde çeşitli özellikler ve metodlar barındırır. Angular’ ın çeşitli interface’ lerini implemente edebilir. Component metadata Component decorator... » read more

Angular NgModules
Angular NgModules

Angular Modülerdir Angular uygulamaları modülerdir ve bu sistem NgModules olarak adlandırılır. NgModules, uygulamanın sadece alanına yönelik kod parçalarını bir araya getiren bir yapıdır. Örnek olarak file module verilebilir. Dosya işlemleri, yükleme, silme, düzenleme vb. leri hepsi birer component olabilir. Hepsinin kendisine özgü template‘ i vardır. Tüm bu component’ ler File Module altında birleşir ve uygulamamıza... » read more

Angular mimarisine genel bir bakış
Angular mimarisine genel bir bakış

Angular, HTML ve TypeScript kullanarak client side(istemci, tarayıcı) tarafında çalışan uygulamalar geliştirmemize yarayan bir platform, framework‘ tür. Angular TypeScript(Javascript super set’ i) ile yazılır ve javascript’ e compile olur. Framework’ ün core(çekirdek) ve opsiyonel özelliklerinin her biri TypeScript ile yazılmış kütüphanelerdir. İhtiyaç duyuldukça uygulamaya import edilir. Angular uygulamalarıı modüllerden oluşur. Bunlara NgModule ismi verilir. NgModule... » read more

Angular Component’ ler arası event yollama
Angular Component’ ler arası event yollama

Angular uygulamalarımızda iç içe yani nested component ler oluşturduğumuzda, alt component’ ten üst component’ e event yollamamız gerekebilir. Örneğin category component’ te product-widget adında bir component ile ürünleri tek tek listeliyoruz. Ürün’ ün satın al butonuna basıldığında, product-widget component’ i içerisinden bir event’ i içinde ürün bilgisi ile emit edip, üst component olan category’ e... » read more

Angular Component’ler arası veri paslama
Angular Component’ler arası veri paslama

Angular uygulamalarımızı "separation of concerns" ilkesine uygun olarak kurgulayıp, birden çok component’ e ayırdığımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey component’ ler arası veri paslamak olacaktır. Uygulamamızın herhangi bir component’ inde herhangi bir kaynaktan veri alacak ve bu verinin bir kısmının veyahut tamamının başka component’ lerde işlenmesini sağlayacağız. Örneğin; Kategori sayfamızı sunan Kategori Component’ e girdiğimizde,... » read more