C# Genel Bakış
C# Genel Bakış

C# .Net Framework’ ün geliştirilmesi sırasında Anders Hejlsberg ve ekibi tarafından geliştirilmiş bir dildir. Aşağıdaki özellikleri C# ı geniş kitleler tarafından kullanılan bir dil haline getirmiştir. Modern ve genel amaçlı bir programlama dili Nesne yönelimli Component bazlı Öğrenmesi kolay Yapısal bir dil Verimli bir dil .Net Framework ve .Net Core ürünlerinin bir parçası C#’ ın... » read more

C# Program Yapısı
C# Program Yapısı

Bu yazımızda c# ile yazılmış basit bir hello world uygulamasının yapısını inceleyeceğiz. Bir C# programı aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır; Namespace deklerasyonu Bir sınıf (class) Sınıf metodları (methods) Sınıf özellikleri (class attributes) Bir ana metod(Main method) Statements and Expressions Yorumlar(comments) Hemen ekrana "merhaba dünya" yazısını basan kodu inceleyelim; using System; namespace HelloWorldApplication { class HelloWorld { static... » read more

C# Veri Tipleri
C# Veri Tipleri

C# dilinde veri tipleri 3 kategoriye ayrılmıştır. Value Types (Değer Tipleri) Reference Types (Referans Tipleri) Pointer Types (İşaretçi Tipleri) Value Types (Değer Tipleri) Value Tipi değişkenler bir değerle direk ilişkilendirilebilir. System.ValueType dan türetilmişlerdir.Bunlara int, char, float vb. örnekler verebiliriz. Programınızı yazarken, veri tiplerini seçerken çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü aşağıdaki listede göreceğiniz üzere, her veri... » read more

C# Tip Dönüşümü
C# Tip Dönüşümü

Tip dönüşümü, bir tip datayı bir başkasına dönüştürmektir. Type Casting olarak ta bilinir. Tip dönüşümünün 2 hali vardır. Implicit type conversion: Bu tarz dönüşümler, C# da type-safe şekilde yürütülür. Örneğin, küçükten büyük integer tiplerine. Mesela int den bigint tipine. Explicit type conversion Bu dönüşümler ise, programcının daha önceden yazdığı fonksiyonlar vasıtası ile gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnekte... » read more

C# Değişkenler
C# Değişkenler

C# dilinde her değişkenin tipi, boyutu ve üzerinde uygulanabilecek metodları vardır. Basit veri tipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir. Type Example Integral tipleri sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, and char Floating point types (Kayan noktalı tipler) float ve double Decimal(ondalık) decimal Boolean types true veya false Nullable types Nullable data types Değişken tanımlama... » read more

C# Constants(Sabitler)
C# Constants(Sabitler)

Constant lar, tanımlandıktan sonra, değeri değişemeyen, sabit olarak bir değer atanmış yapılardır. Constant tanımlamanın syntax’ ı const <data_type> <constant_name> = value; const double pi = 3.14159; pi adını verdiğiniz constant’ ın değeri 3.14159 olarak belirlenmiştir. Neden Constant vardır ? Hem teknik sebepler hemde programlama pratikleri açısından constant lar çok faydalıdır. Değişkenler, program çalışırken zamanla farklı... » read more

C# Operatörler
C# Operatörler

Operatör bir semboldür. Yapılması gereken matematiksel yada mantıksal manipulasyonları, compiler’ a belirtmiş olur. C#’ ın sahip olduğu operatör listesi; Arithmetic Operators Relational Operators Logical Operators Assignment Operators Arithmetic Operators A değişkeninin 10, B değişkeninin de 20 değerini sakladığını varsayarak aşağıdaki tabloyu inceleyebiliriz. üzerinde işlem yapılan ifadeleri operand şeklinde isimlendiriyoruz. Operatör Açıklama Örnek + 2 operand’... » read more

C# Karar Verme Yapıları
C# Karar Verme Yapıları

Programlar pek çok defa farklı durumlara göre farklı kararlar verme ve aksiyon alma ihtiyacı duyar. En basit EVET, HAYIR seçeneklerinin ele alınmasından, 10 larca seçeneği bulunan bir menünün ele alınmasına kadar. Karar verme yapılarımız için if, else, else if, switch kullanırız. If 1 veya 1 den çok statement(ifade) ın doğruluk kontrolünü yapar. 1 den çok... » read more

C# Loop(Döngü)
C# Loop(Döngü)

Bir kod parçasını defalarca peşi sıra çalıştırmanız gereken durumlar olabilir. Tabiki tekrar tekrar çalıştırılan raw olarak aynı olsa da, içindeki değişkenler her defasında farklı değerler alabilecektir. Loop çeşitleri; while for do … while nested loop (iç içe loop) while while deyiminde verilen koşul geçerli olduğu sürece, kod bloğu çalışmasını sürdürür. int a = 10; while... » read more

C# – Encapsulation(Sarmalama)
C# – Encapsulation(Sarmalama)

Encapsulation, object oriented programlamada, implementasyon detaylarına erişimi kısıtlama anlamına gelir. Object oriented programlamada, abstraction(soyutlama) ve encapsulation(sarmalama) benzer özelliklerdir. Abstraction, kod yazarken sadece konuyla alakalı bilginin gözükmesini sağlar. Bazen bir kütüphaneyi kullanırken, işin mutfağına erişmemeniz gerekebilir. Encapsulation da programcının istenen abstraction seviyelerini implemente etmesine olanak tanır. Encapsulation access specifiers(erişim belirticileri) kullanılarak implemente edilir. Access specifier, bir... » read more