Angular router tanımlamayı, linklemeyi ve yönlendirmeyi https://gelistir.net/tag/router/ etiketi altındaki konularda anlatmıştım. Altyapımız oluştuğuna göre artık gerçek hayatta en sık kullanacağımız parametreli route oluşturma ve parametrelere erişme konusuna geçebiliriz.

Uygulama senaryosu;

 • 2 adet component’ imiz var.
 • HomeComponent; dizi içerisinde tanımladığımız ürünleri, her ürünün kendi id’ si ile linkleyerek listeleyecek.
 • ProductComponent; route’ da belirtilen id’ ye sahip ürünün bilgilerini listeleyecek.

Route yapısı;

 • Parametre alacak route’ a ilgili parametreyi "/" ile ayırdıktan sonra ":" ifadesini takip edecek şekilde, parametre ismini yazarak belirtmiş oluyoruz.
const appRoutes: Routes = [
 {path: '', component: HomeComponent},
 {path: 'product/:id', component: ProductComponent}
];
 • Product route’ unu, / ile yeni path part’ ına geçip, ":" ifadesini takip edecek şekilde parametre ismi vererek açmış olduk.

Parametreli Route Oluşturma

 • HomeComponent’ te listeleyeceğimiz ürünleri barındıran products dizisini oluşturuyoruz.
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: './home.component.html',
 styleUrls: ['./home.component.css']
})
export class HomeComponent {

 products = [
  {
   id: 0,
   name : 'telefon'
  },
  {
   id: 1,
   name : 'tablet'
  }
 ];

}
 • Ürünleri ngFor ile tek tek listeliyoruz.
 • Elementlerin routerLink directive’ inin barındırdığı diziye, önce route ismini ardından ise, route parametresinin alacağı değeri belirleyen değişkeni yazıyoruz;
<ul>

  <li *ngFor="let product of products" >
    <a [routerLink]="['/product', product.id]">
      <h3>{{product.name}}</h3>
    </a>  
  </li>

</ul>
 • Parametreli route link oluştururken, routerLink directive’ in aldığı diziye önce route ismi, ardından route’ daki parametrenin alacağı değeri belirleyen değişken ismi yazılır.

Route Parametrelerine Erişme;

 • ProductComponent’ in route’ u "/product/123" gibi değerler alabilir. ProductComponent’ te öncelikle ihtiyacımız olan değişkenleri tanımlıyoruz. Şimdilik verileri herhangi bir api’ den almadığımız için örnek olması açısından bu şekilde ilerliyoruz.

 • Route bilgisine erişmek için, constructor‘ da ActivatedRoute objesini route özniteliğine bağlıyoruz.

 • ngOnInit anında, ActivatedRoute objesini bağladığımız route objemiz üzerinden "snapshot.params" objelerine erişip, route’ dan almak istediğimiz parametreyi veriyoruz ve bu sayede ilgili parametreye erişmiş oluyoruz.

 • Elde ettiğimiz id değeri ile, products dizisinden istediğimiz ürün bilgisini elde edip, product objesine set ediyoruz.

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
 selector: 'app-product',
 templateUrl: './product.component.html',
 styleUrls: ['./product.component.css']
})
export class ProductComponent implements OnInit {

 id: number;
 product: object;

 products = [
  {
   id: 0,
   name : 'telefon'
  },
  {
   id: 1,
   name : 'tablet'
  }
 ];

 constructor(private route: ActivatedRoute) { }

 ngOnInit() {

  this.id = this.route.snapshot.params['id'];

  this.product = this.products[this.id];

 }

}

CANLI ÖRNEK;

Last modified: 19 November 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.