Constant lar, tanımlandıktan sonra, değeri değişemeyen, sabit olarak bir değer atanmış yapılardır.

Constant tanımlamanın syntax’ ı

const <data_type> <constant_name> = value;
const double pi = 3.14159; 

pi adını verdiğiniz constant’ ın değeri 3.14159 olarak belirlenmiştir.

Neden Constant vardır ?

Hem teknik sebepler hemde programlama pratikleri açısından constant lar çok faydalıdır.

Değişkenler, program çalışırken zamanla farklı değerler alırlar. Fakat programınızın bir değerin asla değişmeyeceğini bilirse pek çok optimizasyon yapar. Örneğin, stack’ de onun için yer ayırmaz.

Kodunuzun daha okunabilir olmasını ve işlerin daha sağlıklı yürümesine de yardımcı olur. 1 dakikanın 60 saniyeden oluştuğu bilgisini saklamak çok bariz örnek olacaktır.

const SECONDS_IN_MINUTE = 60;

1 dakika her zaman 60 saniye olduğu için, bu bilgiyi değişken yapmak manasızdır.
Tabiki tanımladığımız constant’ lar her zaman bu kadar bariz olmayacaktır. Programda asla değiştirilmemesi gereken değerler vardır. Lakin bunları değişkende tutarsak, başka bir programcı tarafından overwrite edilerek değiştirilme riski vardır. Değiştirilmemesi gereken bir değeri programda kullandığımız yerlerin herbirine, bunu asla değiştirmeye çalıştırma notu düşemeyiz. Değişken adları blabla_degistirme gibi olamaz. Ama constant kullanırsak, program boyunca bu rahat bir biçimde görülebilir.

Last modified: 8 June 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.