C# dilinde her değişkenin tipi, boyutu ve üzerinde uygulanabilecek metodları vardır.

Basit veri tipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir.

Type Example
Integral tipleri sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, and char
Floating point types (Kayan noktalı tipler) float ve double
Decimal(ondalık) decimal
Boolean types true veya false
Nullable types Nullable data types

Değişken tanımlama

Değişken tanımlamanın syntax’ ı aşağıdaki gibidir.

<data_type> <variable_list>;

data_type kısmı, C# ‘ ın dahili veri tiplerinden yada, programda kendi tanımladığımız bir veri tipi olabilir.
variable_list ise birden çok değişkeni barındırabilir. Her bir değişken birbirinden virgül ile ayrılır.

int i, j, k;
char c, ch;
float f, salary;
double d;

Değişkeni tanımladığınız sırada, saklayacağı veriyi de belirtebilirsiniz.

int i = 100;
Last modified: 6 June 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.