Tip dönüşümü, bir tip datayı bir başkasına dönüştürmektir. Type Casting olarak ta bilinir. Tip dönüşümünün 2 hali vardır.

Implicit type conversion:
Bu tarz dönüşümler, C# da type-safe şekilde yürütülür. Örneğin, küçükten büyük integer tiplerine. Mesela int den bigint tipine.

Explicit type conversion

Bu dönüşümler ise, programcının daha önceden yazdığı fonksiyonlar vasıtası ile gerçekleştirilir. Aşağıdaki örnekte bunu inceleyebiliriz.

using System;

namespace TypeConversionApplication {
  class ExplicitConversion {
   static void Main(string[] args) {
     double d = 5673.74; 
     int i;

     // cast double to int.
     i = (int)d;
     Console.WriteLine(i);
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

C# hali hazırda pek çok dahili tip dönüştürme metodları da vardır. ToBoolean, ToString vb. gibi.

Last modified: 6 June 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.