Angular’ da component’ lerin yaşam döngüsünde "belirli anlar" vardır. Bu anlar, angular tarafından takip edilerek, component’ in içerisinde, ilgili metodlar vasıtası ile ele alınır.

Daha önce https://gelistir.net/381/angular-component-yasam-dongusu-lifecycle/ adresinde bu konuya değinmiştim. Bu başlıkta ise, canlı örneklemelerini göstereceğim.
Yaşam döngüsü içerisinde yakaladığımız tüm eventlere hook adını veriyoruz.

 • AppComponent ve AltComponent ile çalışacağız.
 • Event’ ler altcomponent’ te gerçekleşecek.

AppComponent.ts’ in içeriği çok basit;

export class AppComponent {

 destroy = false;

 ornek = '1';

 Math = Math;

}
 • AltComponent’ in template’ inin var olup olmayacağını ngIf üzerinden belirleyecek ve bu yüzden destroy değeri var.
 • ngOnChanges event’ i sadece üst component’ ten gelen verilerin değişikliğinde çalışıyor. Bu sebeple ornek değişkenini AppComponent’ ten AltComponent’ e bind ediyoruz.
 • Math ise, javascript’ in Math kütüphanesi. Ornek değişkenini her seferinde random bir değer ile değiştirmekte kullanıyoruz.

AppComponent Template;

<div class="container">

 <div class="row">

  <button class="btn btn-primary" (click) = "ornek = Math.random(); ">Değiştir</button>

  <button class="btn btn-primary" (click) = "destroy = true;">Destroy</button>

  <app-alt [ornek] = "ornek"
  *ngIf = "!destroy"
  >
  </app-alt>

 </div>

</div>
 • Tıklandığında ornek değişkenini rastgele bir değer ile değiştiren buton
 • destroy değerini true yapan buton
 • ornek değişkenini property binding yolu ile alan, destroy değerine bağlı olarak(ngIf) varlık gösteren altComponent’ in selector element’ i.

AltComponent.ts içeriği;

import { Component, OnInit, OnChanges, Input, SimpleChanges, OnDestroy } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-alt',
 templateUrl: './alt.component.html',
 styleUrls: ['./alt.component.css']
})
export class AltComponent implements OnInit, OnChanges, OnDestroy {

 hooks = [];
 changes: SimpleChanges;
 @Input() ornek: string ;

 constructor() {
  this.hooks.push('constructor tetiklendi');
 }

 ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {
  this.hooks.push('ngOnChanges tetiklendi');
  this.changes = changes;
  console.log(changes);
 }

 ngOnInit() {
  this.hooks.push('ngOnInit tetiklendi');
 }

 ngOnDestroy() {
  alert('güle güle');
 }

}
 • Yakalamak istediğimiz event’ lerin hepsinin interface’ leri import edildi ve implemente edildi.
 • hooks dizisi ile, her yeni event yakalandığında bu diziye o event’ e dair bir mesaj ekleniyor ve bu mesajlar template’ de döndürülüyor.
 • changes değişkeni, onChanges event’ inin yakaladığı değişikliği object olarak tutuyor ve template’ de her seferinde yeni halini gösteriyoruz.
 • constructor, ngOnChanges, ngInit ve ngOnDestroy metodları, ilgili interface’ lerin metodları. Hepsinde hooks dizisine ilgili mesaj atılıyor.

AltComponent template;

<ul class="list-group">

  <li class="list-group-item" *ngFor="let hook of hooks">{{hook}}</li>

  <div class="changes">
      <pre>{{changes | json}}</pre> 
  </div>

</ul>
 • hooks dizisindeki tüm mesajlar listeleniyor. Her yeni event yakalandığında liste genişliyor.
 • onChanges event’ inin yakaladığı değişiklikleri gösteren changes objesi basılıyor.

Constructor

Tüm object oriented dillerde olduğu gibi, class’ tan yeni bir obje yaratıldığında, ilk olarak bu metod çalışır. Component’ imizde bir class olduğu için, bu metod tetikleniyor.

ngOnChanges

constructor’ dan hemen sonra çalışır. Ve üst component’ ten aldığı veri her değiştiğinde, "SimpleChanges" formatında bir objeyi alarak tetiklenir. Bu obje ilgili değerlerin eski ve yeni hallerini tutar.

ngOnInit

Component yaratılıp, component’ e dair herşey bind edildikten sonra çalışır.

ngOnDestroy

Component yok edilirken, yok olmadan hemen önce çalışır.

Uygulamanın canlı hali;

 • Sayfadaki her değişiklikte, tetiklenen event’ lerin sıralandığını göreceksiniz.
 • Değiştir butonu ile, AppComponent’ teki ornek değişkeninin değerini değiştirip, AltComponent’ e gönderdiğimiz için, ngOnchanges event’ i tetikleniyor ve SimpleChanges formatındaki değişiklik barındıran objenin ekranda basılmış halinden de eski ve yeni değerleri görüyoruz.
 • Destroy butonu ile, destroy değerini true yapıyoruz ve varlığı bu değere bağlı olan altComponent yok edildiği için, ngOnDestroy metodu ile, güle güle mesajını alıyoruz.
Last modified: 7 November 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.