C# dilinde veri tipleri 3 kategoriye ayrılmıştır.

  • Value Types (Değer Tipleri)
  • Reference Types (Referans Tipleri)
  • Pointer Types (İşaretçi Tipleri)

Value Types (Değer Tipleri)

Value Tipi değişkenler bir değerle direk ilişkilendirilebilir. System.ValueType dan türetilmişlerdir.Bunlara int, char, float vb. örnekler verebiliriz.

Programınızı yazarken, veri tiplerini seçerken çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü aşağıdaki listede göreceğiniz üzere, her veri tipinin hafızada tutulurken kapladığı alan büyüklüğü birbirinden farklıdır. Eğerki programınızın bir bölümünde kullandığınız değişkene en fazla 4 haneli bir sayı gelecekse, bu değişkenin tipini long olarak belirlemeniz gereksiz hafıza kullanımına sebep olur. Çünkü sistem bütünlüğü açısından, hafızada her değişkene, o değişken tipinin maksimum boyutunda yer ayrılır. Çok ufak bir programda bu hassasiyeti göstermemeniz size problem teşkil etmiyormuş gibi gözükse de, enterprise seviyede bir uygulamada, ekonomik olmayan sonuçlar doğuracaktır.
Tam liste aşağıdaki gibidir.

Reference Types(Referans Tipleri)

Referans tipleri, değişkenlere yüklenmiş verileri içermez, o değişkene olan referansı içerir. Bir diğer deyişle, referans tipleri hafızaki bölgeye referans tutarlar.
Referans tipleri, object, dynamic ve string olarak 3 çeşittir.

Pointer Type(İşaretçi Tipi):
Pointer veri tipi, diğer bir tipin hafızaki adresini tutar.

char* cptr;
int* iptr;
Last modified: 6 June 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.