Angular Two-Way Data Binding özelliğini gerçek hayatta kullandığımız input elementi ve üyelik formu üzerinden anlatacağım.

Öncelikle yeni register component’ i oluşturuyorum;

ng generate component register

two-way data binding yapmak için ngModel ve input elementlerini kullanacağız, Angular’ da ngModel kullanabilmek için AppModule’ e FormsModule’ ü import etmemiz ve imports dizisine eklememiz gerekiyor ;

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
// import ettik
import { FormsModule } from '@angular/forms';

import { AppComponent } from './app.component';
import { RegisterComponent } from './register/register.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  RegisterComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
   // import dizisine ekledik
  FormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

register.component.html template’ i aşağıdaki şekilde oluşturuyoruz;

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Email adresi</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email" [(ngModel)]="email">
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">Girmiş olduğunuz email adresi : {{ email }} </small>
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>

input’ a [(ngModel)]="email" şeklinde email model’ ini eklemiş olduk.

email model’ i template’ den register component’ e devamlı olarak var olan değerini gönderiyor. Register component’ de sahip olduğu tüm modelleri template’ e gönderiyor.

<small id="emailHelp" class="form-text text-muted">Girmiş olduğunuz email adresi : {{ email }} </small>

Template’ deki bu kısım component’ in email modelini dinliyor.

Ve bu sayede input’ a girdiğiniz her karekter, önce component’e ordan tekrar template’ e geliyor.

Last modified: 22 October 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.